vrijdag 1 mei 2009

Antwoorden op jullie vragen over de Mexicaanse griep.

Wat is de mexicaanse griep ?

Het betreft een nieuw menselijk virus met een gemengde genetische oorsprong, deels afkomstig van varkensgriepvirussen, deels van vogelgriepvirussen, en deels van menselijke griepvirussen. Dit virus werd voor het eerst ontdekt in Mexico op 18 maart 2009.


Is het vaccin tegen seizoensgriep efficiënt tegen de mexicaanse griep ?

Er zijn bepaalde gelijkenissen tussen de H1N1 virussen die de mensen infecteren (hiertegen wordt beschermd door de seizoensvaccinaties) en het mexicaanse griepvirus, zodat men niet kan uitsluiten dat er een zekere bescherming overgedragen wordt. Het moet echter nog onderzocht worden of dit ook daadwerkelijk het geval is. Deze onderzoeken zijn aan de gang, maar vragen enige tijd.


Kan de mexicaanse griep bij mensen behandeld worden ?

De meeste varkensgriepvirussen zijn kwetsbaar voor de nieuwste antivirale medicatie (oseltamivir en zanamivir ) en oudere antivirale medicijnen (amantadanes). Het huidige virus dat werd ontdekt in de VS en Mexico is kwetsbaar voor de nieuwste antivirale medicatie maar is resistent tegen de amantadanes.van de oudere generatie.


Waarom stellen de situaties in de VS en Mexico een nieuw probleem ?

Het nieuwe H1N1 griep dat werd aangetroffen in de Verenigde Staten en in Mexico bevat varkens-, vogel- en menselijke genen, in een combinatie die nog nergens ter wereld is aangetroffen. Daarenboven is er alle reden om aan te nemen dat de besmetting van mens op mens wordt overgedragen, en de ziektes als gevolg ervan zijn bij een behoorlijk aantal gevallen in Mexico ernstig.


Wat wordt er aan de situatie gedaan ?

Het Center for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta in de VS, het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), de Europese Commissie en haar lidstaten en het Regional Office for Europe van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) volgen de situatie op de voet. De gezondheidsautoriteiten in Mexico nemen een aantal sociale maatregelen om de uitbraak te controleren, zoals het sluiten van scholen, het afraden van grote samenscholingen, en het verspreiden van antivirale middelen. Daarbovenop hebben ze informatie verspreid over hygiënische maatregelen om het verspreiden van de griep te voorkomen. De gezondheidsautoriteiten in de VS hebben eveneens hygiënisch advies verspreid in de getroffen gebieden, en hebben de waakzaamheid verhoogd.

In ons land volgt het Interministerieel Commissariaat Influenza de situatie op de voet, en dit in nauw contact met de Europese en Internationale autoriteiten. België beschikt over een plan met maatregelen om de bevolking te beschermen voor het geval een grieppandemie ons land zou bereiken.


Staat ons een pandemie te wachten ?

Een influenzapandemie wordt omschreven als aanhoudende wereldwijde epidemie die veroorzaakt wordt door een nieuw influenzavirus dat een groot deel van de menselijke bevolking besmet

In haar Global Influenza Preparedness Plan definieert de World Health Organisation (WHO) 6 pandemische alarmfasen. Onafhankelijke experts zullen nu het beschikbare bewijs onderzoeken om na te gaan of de Directeur-Generaal van de WHO de alarmfase moet veranderen.

In Europa zijn er de laatste jaren heel wat voorbereidingen gemaakt en werden in alle Europese lidstaten nationale plannen als voorbereiding op een pandemie uitgewerkt.

Is het veilig om nu naar Mexico en Verenigde Staten te reizen ?

Er is geen boodschap van de World Health Organisation (WHO) of het US CDC in verband met een reisbeperking naar de getroffen gebieden in Mexico en de Verenigde Staten. Mensen die van plan zijn om naar Mexico of de Verenigde Staten te reizen wordt aangeraden om de website van de WHO en de websites van hun ministeries van Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.be) of Volksgezondheid (www.health.fgov.be) te consulteren. Alle reizigers wordt aangeraden om een aantal regels van basishygiëne in acht te nemen, zoals hieronder beschreven.


Wat kan ik doen om mezelf te beschermen wanneer ik naar Mexico of de Verenigde Staten wil reizen ?


Reizigers moeten de standaard voorzorgsmaatregelen nemen in verband met infecties van de luchtwegen wanneer ze naar gebieden gaan waar menselijke infecties met varkensgriepgemeld zijn. Alle reizigers naar de getroffen gebieden ( op dit moment gebieden in Mexico en de Verenigde Staten) moeten basishygiëneregels respecteren, zoals:

Vermijd contact met zieke mensen. Indien u ziek bent, blijf dan op afstand van anderen om hen tegen ziekte te beschermen.
Blijf thuis van het werk, de school en doe geen boodschappen wanneer u ziek bent. Op die manier zorgt u ervoor dat anderen niet ziek worden.
Bedek uw mond en neus met een doek wanneer u hoest of niest. Het kan helpen voorkomen dat mensen in uw omgeving ook ziek worden. Gooi het doekje weg in de vuilnisbak nadat u het gebruikt hebt.
Was uw handen regelmatig, dit helpt u beschermen tegen ziektekiemen. Was uw handen regelmatig met water en zeep, zeker nadat u gehoest of geniest heeft. Handenreinigers op basis van alcohol kunnen ook efficiënt zijn. Vermijd het aanraken van ogen, neus en mond. Ziektekiemen verspreiden zich vaak wanneer iemand een besmet persoon aanraakt, en dan zijn of haar neus, ogen of mond aanraakt.


Welke voorzorgsmaatregelen zijn er voor reizigers die terugkeren uit de getroffen gebieden in Mexico en de VS ?

Reizigers die terugkeren uit de getroffen gebieden in Mexico en de VS moeten hun gezondheid goed in het oog houden. Indien ze binnen 7 dagen één of meerdere van onderstaande symptomen ervaren, moeten ze onmiddellijk hun huisarts waarschuwen:

· Koorts
· Ademhalingssymptomen zoals hoesten of een lopende neus
· Keelpijn
- Mogelijke andere symptomen zoals:

- spierpijn of gewrichtspijn
- Hoofdpijn
- Rillingen
- Vermoeidheid
- Overgeven of diarree (niet typisch voor influenza, maar werd gemeld in sommige recente gevallen van besmetting met varkensinfluenza)


Wat is varkensgriep ?

Varkensgriep is een acute virale infectie van de luchtwegen bij varkens, veroorzaakt door het type A influenza virus (griepvirus). Het sterftecijfer bij varkens is laag en het herstel gebeurt meestal binnen 7 tot 10 dagen. Influenza virussen van varkensoorsprong kunnen eveneens voorkomen bij wilde vogels, gevogelte, paarden en mensen, maar besmetting tussen soorten wordt als erg zeldzaam beschouwd. Tot nu toe zijn er 3 subtypes influenza virussen van type A bij varkens aangetroffen (H1N1, H1N2 en H3N2).


Wat is de nieuwe H1N1 griep ?

Het betreft een nieuw menselijk virus met een gemengde genetische oorsprong, deels afkomstig van varkensgriepvirussen, deels van vogelgriepvirussen, en deels van menselijke griepvirussen. Dit virus werd voor het eerst ontdekt in Mexico op 18 maart 2009.


Kan varkensgriep mensen besmetten ?

Ja. Menselijke besmettingen met varkensgriep worden af en toe waargenomen sinds einde jaren 1950, meestal bij mensen die in direct contact met varkens komen ( bv. mensen die op een varkensboerderij werken, enz.). In Europa zijn er sinds 1958 in totaal 17 gevallen gemeld. In de VS werd een uitbraak van het varkensgriepvirus ontdekt bij rekruten in een militaire basis in Fort Dix, New Jersey, in 1976. Men vermoedde een link met varkens, maar dit werd nooit bewezen. In plaats daarvan was er een uitgebreide besmetting van mens op mens, met meer dan 200 besmettingen die resulteerden in 12 hospitalisaties en 1 dode.


Wat zijn de symptomen van varkensgriep bij mensen ?

De symptomen van varkensgriep bij mensen zijn normaal gezien gelijkaardig aan de symptomen van een gewone menselijke seizoensgriep, waaronder plotse koorts, ademhalingsproblemen, en eventueel diarree en algemeen onbehagen.


Hoe worden mensen besmet ?


Normaal gezien wordt varkensgriep doorgegeven door middel van direct contact met of dichte nabijheid bij varkens. Secundaire gevallen met mens op mens besmetting zijn in het verleden al gemeld, maar zijn erg zeldzaam. Dit virus wordt niet overgedragen door het eten van varkensvlees of varkensproducten.
Terug

Geen opmerkingen:

Een reactie posten