zaterdag 2 mei 2009

Verspreiding in Europa op kaart

Op deze "realtime" kaart zie je de verspreiding van de Mexicaanse griep in Europa.
View 2009 H1N1 Flu Outbreak Map in a larger map

Voor elke Belg 2 doses vaccin tegen Mexicaanse griep

Binnen de week zal België een contract afgesloten hebben met een farmaceutisch bedrijf om vaccins tegen varkensgriep voor de hele bevolking te bestellen. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst gezegd.

Farmaceutische bedrijven zijn wereldwijd aan een wedren begonnen om als eerste een doeltreffend middel te ontwikkelen. Vermoedelijk zal dat nog drie à zes maanden duren. Door het contract neemt ons land een optie op meer dan 20 miljoen dosissen. "Twee per inwoner", stelt Van Ranst. "Dat is nodig bij een nieuw vaccin". De kostprijs van de hele operatie zal 150 miljoen euro bedragen.

Eerste geval Mexicaanse griep in Italië bevestigd

In Italië is een eerste geval van Mexicaanse griep bevestigd. De ziekte werd vastgesteld bij een man van rond de 50 jaar oud. Hij is ondertussen al genezen, zo heeft het persbureau Ansa gemeld.

De man werd op 30 april in Massa, in de streek van Firenze, in een ziekenhuis opgenomen. Hij was op 23 april uit Mexico teruggekeerd. De mensen uit zijn entourage en zijn familie kregen een preventieve antivirale behandeling.

Balans van de Mexicaanse griep: 16 doden, 381 zieken

In de nieuwe balans met betrekking tot de Mexicaanse griep is er sprake van zestien doden en 381 besmette personen, zo meldt José Angel Cordova, de Mexicaanse Minister van Volksgezondheid. In de vorige balans was er sprake van vijftien doden en 343 besmette patiënten.

Meerderheid doden zijn vrouwen
De autoriteiten konden niet opmaken of de ziekte meer toesloeg in bepaalde sociale klassen, maar "de meerderheid van de overledenen zijn vrouwen, waarvan er een zwanger was", zo gaf de minister aan tijdens een persconferentie.

Nog te vroeg voor stabilisering
Toen men hem vroeg naar een eventuele stabilisering van het aantal gevallen van Mexicaanse griep, vond Cordova het nog te vroeg om zich daarover uit te spreken. "We moeten nog enkele dagen afwachten om te kunnen inschatten of de epidemie reeds wegdeemstert", verklaarde hij.

"Minder agressief dan vogelgriep"
Eerder op de dag had de minister geschat dat het virus "niet zo agressief" is als men eerst vermoedde. Hij presenteerde een sterftecijfer dat lager lag dan dat bij de vogelgriep of SARS. In 2003 stierven 800 mensen aan deze ziekte, vooral in Azië.

Waarschuwing voor nepmedicatie tegen griep

De Amerikaanse autoriteiten waarschuwden tegen nepmedicatie die zogenaamd bedoeld is om het nieuwe griepvirus afkomstig van varkens te bestrijden. Tamiflu is wel een erkend geneesmiddel.

Fraude
"Consumenten die producten kopen om het nieuwe H1N1-virus te behandelen die geen goedkeuring noch vergunning hebben ontvangen van het federale agentschap voor geneesmiddelen (FDA), brengen hun gezondheid en die van hun familie in gevaar", verklaarde Michael Chappell, een hoge verantwoordelijke van de FDA. "Het laatste waaraan de consument vandaag nood heeft, is bedrogen worden door iemand die frauduleuze geneesmiddelen tegen de griep verkoopt", zei Jon Leibowitz, voorzitter van de federale Handelscommissie (FTC).

Via internet
Het merendeel van deze nepproducten - voedingssupplementen, vermeende medicatie of vaccins - wordt verkocht op het internet, zo verduidelijkte de FDA. "De operators van deze internetsites misbruiken de bezorgdheid van het publiek in verband met het H1N1-griepvirus en hun wens om hun familie te beschermen", luidt een mededeling van de twee federale agentschappen.

Chappell neemt drastische maatregelen tegen "individuen en ondernemingen die deze valse medicatie tegen griep aanbieden om voordeel te halen uit de huidige noodsituatie voor de volksgezondheid".

Nog geen vaccin
Er bestaat geen vaccin en slechts twee antivirale middelen, Tamiflu (oseltamivir) en Relenza (zanamivir), hebben groen licht gekregen van de FDA om het nieuwe H1N1-griepvirus te behandelen. Het virus brak uit in Mexico, waar het vijftien doden maakte en verspreidde zich in een week tijd over verschillende landen. Er viel een dode buiten Mexico, in de VS.

vrijdag 1 mei 2009

België blijft voorlopig gespaard van de Mexicaanse griep

Alle zes de personen die donderdag opgegeven werden als mogelijk besmet met het Mexicaanse griepvirus, hebben na laboratoriumanalyses negatief getest op de ziekte.
Ook vier andere verdachte gevallen, die donderdagavond en gisterochtend vroeg bekend raakten, testten negatief. Dat betekent dat België op dit moment dus gespaard blijft van de Mexicaanse griep. Dat heefthet Interministerieel Commissariaat Influenza vandaag laten weten.

Donderdag maakte het Commissariaat bekend dat er zes nieuwe mogelijke gevallen van Mexicaanse griep waren opgedoken in ons land, nadat twintig eerdere verdachte gevallen allemaal negatief bleken. Na tests blijkt dat ook die zes nieuwe gevallen niet besmet zijn.

In de loop van donderdagavond kwamen er in het laboratorium nog drie bijkomende stalen binnen. Vrijdagochtend kwam nog een vierde staal binnen. Ook die vier gevallen testten negatief, wat betekent dat nu vaststaat dat alle verdachte gevallen in België de Mexicaanse griep niet hebben opgelopen.

Antwoorden op jullie vragen over de Mexicaanse griep.

Wat is de mexicaanse griep ?

Het betreft een nieuw menselijk virus met een gemengde genetische oorsprong, deels afkomstig van varkensgriepvirussen, deels van vogelgriepvirussen, en deels van menselijke griepvirussen. Dit virus werd voor het eerst ontdekt in Mexico op 18 maart 2009.


Is het vaccin tegen seizoensgriep efficiënt tegen de mexicaanse griep ?

Er zijn bepaalde gelijkenissen tussen de H1N1 virussen die de mensen infecteren (hiertegen wordt beschermd door de seizoensvaccinaties) en het mexicaanse griepvirus, zodat men niet kan uitsluiten dat er een zekere bescherming overgedragen wordt. Het moet echter nog onderzocht worden of dit ook daadwerkelijk het geval is. Deze onderzoeken zijn aan de gang, maar vragen enige tijd.


Kan de mexicaanse griep bij mensen behandeld worden ?

De meeste varkensgriepvirussen zijn kwetsbaar voor de nieuwste antivirale medicatie (oseltamivir en zanamivir ) en oudere antivirale medicijnen (amantadanes). Het huidige virus dat werd ontdekt in de VS en Mexico is kwetsbaar voor de nieuwste antivirale medicatie maar is resistent tegen de amantadanes.van de oudere generatie.


Waarom stellen de situaties in de VS en Mexico een nieuw probleem ?

Het nieuwe H1N1 griep dat werd aangetroffen in de Verenigde Staten en in Mexico bevat varkens-, vogel- en menselijke genen, in een combinatie die nog nergens ter wereld is aangetroffen. Daarenboven is er alle reden om aan te nemen dat de besmetting van mens op mens wordt overgedragen, en de ziektes als gevolg ervan zijn bij een behoorlijk aantal gevallen in Mexico ernstig.


Wat wordt er aan de situatie gedaan ?

Het Center for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta in de VS, het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), de Europese Commissie en haar lidstaten en het Regional Office for Europe van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) volgen de situatie op de voet. De gezondheidsautoriteiten in Mexico nemen een aantal sociale maatregelen om de uitbraak te controleren, zoals het sluiten van scholen, het afraden van grote samenscholingen, en het verspreiden van antivirale middelen. Daarbovenop hebben ze informatie verspreid over hygiënische maatregelen om het verspreiden van de griep te voorkomen. De gezondheidsautoriteiten in de VS hebben eveneens hygiënisch advies verspreid in de getroffen gebieden, en hebben de waakzaamheid verhoogd.

In ons land volgt het Interministerieel Commissariaat Influenza de situatie op de voet, en dit in nauw contact met de Europese en Internationale autoriteiten. België beschikt over een plan met maatregelen om de bevolking te beschermen voor het geval een grieppandemie ons land zou bereiken.


Staat ons een pandemie te wachten ?

Een influenzapandemie wordt omschreven als aanhoudende wereldwijde epidemie die veroorzaakt wordt door een nieuw influenzavirus dat een groot deel van de menselijke bevolking besmet

In haar Global Influenza Preparedness Plan definieert de World Health Organisation (WHO) 6 pandemische alarmfasen. Onafhankelijke experts zullen nu het beschikbare bewijs onderzoeken om na te gaan of de Directeur-Generaal van de WHO de alarmfase moet veranderen.

In Europa zijn er de laatste jaren heel wat voorbereidingen gemaakt en werden in alle Europese lidstaten nationale plannen als voorbereiding op een pandemie uitgewerkt.

Is het veilig om nu naar Mexico en Verenigde Staten te reizen ?

Er is geen boodschap van de World Health Organisation (WHO) of het US CDC in verband met een reisbeperking naar de getroffen gebieden in Mexico en de Verenigde Staten. Mensen die van plan zijn om naar Mexico of de Verenigde Staten te reizen wordt aangeraden om de website van de WHO en de websites van hun ministeries van Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.be) of Volksgezondheid (www.health.fgov.be) te consulteren. Alle reizigers wordt aangeraden om een aantal regels van basishygiëne in acht te nemen, zoals hieronder beschreven.


Wat kan ik doen om mezelf te beschermen wanneer ik naar Mexico of de Verenigde Staten wil reizen ?


Reizigers moeten de standaard voorzorgsmaatregelen nemen in verband met infecties van de luchtwegen wanneer ze naar gebieden gaan waar menselijke infecties met varkensgriepgemeld zijn. Alle reizigers naar de getroffen gebieden ( op dit moment gebieden in Mexico en de Verenigde Staten) moeten basishygiëneregels respecteren, zoals:

Vermijd contact met zieke mensen. Indien u ziek bent, blijf dan op afstand van anderen om hen tegen ziekte te beschermen.
Blijf thuis van het werk, de school en doe geen boodschappen wanneer u ziek bent. Op die manier zorgt u ervoor dat anderen niet ziek worden.
Bedek uw mond en neus met een doek wanneer u hoest of niest. Het kan helpen voorkomen dat mensen in uw omgeving ook ziek worden. Gooi het doekje weg in de vuilnisbak nadat u het gebruikt hebt.
Was uw handen regelmatig, dit helpt u beschermen tegen ziektekiemen. Was uw handen regelmatig met water en zeep, zeker nadat u gehoest of geniest heeft. Handenreinigers op basis van alcohol kunnen ook efficiënt zijn. Vermijd het aanraken van ogen, neus en mond. Ziektekiemen verspreiden zich vaak wanneer iemand een besmet persoon aanraakt, en dan zijn of haar neus, ogen of mond aanraakt.


Welke voorzorgsmaatregelen zijn er voor reizigers die terugkeren uit de getroffen gebieden in Mexico en de VS ?

Reizigers die terugkeren uit de getroffen gebieden in Mexico en de VS moeten hun gezondheid goed in het oog houden. Indien ze binnen 7 dagen één of meerdere van onderstaande symptomen ervaren, moeten ze onmiddellijk hun huisarts waarschuwen:

· Koorts
· Ademhalingssymptomen zoals hoesten of een lopende neus
· Keelpijn
- Mogelijke andere symptomen zoals:

- spierpijn of gewrichtspijn
- Hoofdpijn
- Rillingen
- Vermoeidheid
- Overgeven of diarree (niet typisch voor influenza, maar werd gemeld in sommige recente gevallen van besmetting met varkensinfluenza)


Wat is varkensgriep ?

Varkensgriep is een acute virale infectie van de luchtwegen bij varkens, veroorzaakt door het type A influenza virus (griepvirus). Het sterftecijfer bij varkens is laag en het herstel gebeurt meestal binnen 7 tot 10 dagen. Influenza virussen van varkensoorsprong kunnen eveneens voorkomen bij wilde vogels, gevogelte, paarden en mensen, maar besmetting tussen soorten wordt als erg zeldzaam beschouwd. Tot nu toe zijn er 3 subtypes influenza virussen van type A bij varkens aangetroffen (H1N1, H1N2 en H3N2).


Wat is de nieuwe H1N1 griep ?

Het betreft een nieuw menselijk virus met een gemengde genetische oorsprong, deels afkomstig van varkensgriepvirussen, deels van vogelgriepvirussen, en deels van menselijke griepvirussen. Dit virus werd voor het eerst ontdekt in Mexico op 18 maart 2009.


Kan varkensgriep mensen besmetten ?

Ja. Menselijke besmettingen met varkensgriep worden af en toe waargenomen sinds einde jaren 1950, meestal bij mensen die in direct contact met varkens komen ( bv. mensen die op een varkensboerderij werken, enz.). In Europa zijn er sinds 1958 in totaal 17 gevallen gemeld. In de VS werd een uitbraak van het varkensgriepvirus ontdekt bij rekruten in een militaire basis in Fort Dix, New Jersey, in 1976. Men vermoedde een link met varkens, maar dit werd nooit bewezen. In plaats daarvan was er een uitgebreide besmetting van mens op mens, met meer dan 200 besmettingen die resulteerden in 12 hospitalisaties en 1 dode.


Wat zijn de symptomen van varkensgriep bij mensen ?

De symptomen van varkensgriep bij mensen zijn normaal gezien gelijkaardig aan de symptomen van een gewone menselijke seizoensgriep, waaronder plotse koorts, ademhalingsproblemen, en eventueel diarree en algemeen onbehagen.


Hoe worden mensen besmet ?


Normaal gezien wordt varkensgriep doorgegeven door middel van direct contact met of dichte nabijheid bij varkens. Secundaire gevallen met mens op mens besmetting zijn in het verleden al gemeld, maar zijn erg zeldzaam. Dit virus wordt niet overgedragen door het eten van varkensvlees of varkensproducten.
Terug

Duitse verpleegster eerste geval van mens-op-mens besmetting

Duitsland is een verpleegster besmet geraakt met de Mexicaanse griep zonder dat ze zelf in Mexico was geweest. Het gaat om het eerste geval van mens-op-mens besmetting in het land. Dat melden woordvoerders van het Duitse ministerie van Gezondheid en van de deelstaat Beieren vrijdagmorgen. De verpleegster is intussen aan de beterhand. Het is het vierde geval van de Mexicaanse griep in Duitsland, en de eerste zieke die in eigen land is geïnfecteerd met het type A/H1N1. Ook de drie andere zieken zouden buiten gevaar zijn.

Eerste gevallen in Frankrijk

PARIJS - In Frankrijk zijn de eerste gevallen van Mexicaanse griep vastgesteld. Het gaat om twee personen die het nieuwe griepvirus onder de leden hebben, meldde de minister van Volksgezondheid Roselyne Bachelot vrijdag.

Het Mexicaanse griepvirus is minder agressief dan eerder werd gevreesd. Dat stelde de Mexicaanse minister van Volksgezondheid José Angel Córdova vrijdag op een persconferentie.

”Het is geen geval van vogelgriep, waarbij 70 procent van de besmette mensen overleed”, aldus Córdova.

Volgens de minister is het nieuwe griepvirus weliswaar veel besmettelijker dan de vogelgriep, maar ook eenvoudig te behandelen met medicijnen, op voorwaarde dat die bijtijds worden toegediend.

Tot nog toe kwamen vijftien Mexicanen om het leven gekomen door de nieuwe griepvariant. Laboratoriumonderzoek heeft verder bevestigd dat daarnaast ruim driehonderd mensen in Mexico het virus onder de leden hebben.

Mens-op-mens besmettingen in EU nemen toe

In Groot-Brittannië is voor de tweede keer iemand besmet geraakt met de Mexicaanse griep zonder in Mexico te zijn geweest. Dat meldden Britse media vandaag.

Het aantal mens-op-mens besmettingen in Europa loopt langzaam op. Ook in Duitsland is iemand ziek geworden, die niet in Mexico is geweest. Eerder deze week gebeurde dat ook in Spanje. Mexico is de brandhaard van dit griepvirus.

Vanwege het feit dat het zogeheten H1N1-virus van mens op mens overgaat, riep de Wereldgezondheidsorganisatie WHO eerder pandemische fase 5 uit, de een na hoogste alarmfase. Die fase zou verhoogd kunnen worden naar 6 als elders op de wereld ook mensen van elkaar de Mexicaanse griep krijgen.

donderdag 30 april 2009

Mexicaanse griep bij Nederlands kind

Bij een driejarig kind in Nederland is Mexicaanse griep vastgesteld. Minister Ab Klink van Volksgezondheid heeft dat donderdagmorgen bekendgemaakt. Het kind is eind april met zijn ouders teruggekomen van een familiefeest in Mexico. Het kind en zijn ouders maken het volgens de minister goed.

Artsen houden de gezondheid van mensen uit de directe omgeving van het kind in de gaten. Er worden ook maatregelen genomen om te voorkomen dat de griep zich kan verspreiden.

(bron Belga)

VS sluiten honderdtal scholen wegens Mexicaanse griep

De Rule Charter School wordt ontsmet na een verdacht geval in Dallas, Texas.
Een honderdtal Amerikaanse scholen heeft de deuren gesloten uit vrees voor een snelle verspreiding van het Mexicaanse griepvirus. Dat heeft het ministerie van Onderwijs meegedeeld. Op de scholen waren verdachte of bevestigde gevallen van de griep.

Verschillende scholen zouden opnieuw moeten open gaan als er meer zekerheid is of de zieke kinderen dragers zijn van het bewuste virus. President Obama is voorstander van deze preventieve maatregel.

Overzicht verspreiding griepvirus

Verenigde Staten: 91 gevallen, waarvan 1 dode
Mexico: 26 gevallen, waarvan 7 doden
Canada: 13 gevallen
Nieuw-Zeeland: 3 gevallen
Spanje: 4 gevallen
Verenigd Koninkrijk: 5 gevallen
Israël: 2 gevallen
Oostenrijk: 1 geval
Duitsland: 3 gevallen
Zwitserland: 1 geval

Varkensgriep treft ook Zwitserland en Peru

Varkensgriep treft ook Zwitserland en PeruDe Mexicaanse griep is inmiddels opgedoken in elf landen. Ook in Zwitserland en Peru blijken mensen te zijn besmet met de dodelijke ziekte.

De Zwitserse patiënt ligt in een ziekenhuis in de noordelijke stad Baden, bij de grens met Duitsland. Hij was onlangs teruggekeerd uit Mexico. In Peru is een Argentijnse vrouw besmet met het H1N1-virus. Ook zij had een bezoek gebracht aan Mexico. Tijdens de terugvlucht naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires werd ze ziek, waarop het vliegtuig landde in Peru. De vrouw ligt in quarantaine in een ziekenhuis in de havenstad Callao, nabij de Peruviaanse hoofdstad Lima.

Mexico

Mexico, waar het virus uitbrak, is het zwaarst getroffen door de griep. De ziekte is inmiddels vastgesteld bij 99 mensen, van wie acht zijn overleden. De Mexicaanse regering houdt echter rekening met ongeveer 2500 besmettingen en spreekt van 176 verdachte sterfgevallen.

Europa

De Europese Commissie vreest dat de Mexicaanse griep ook in Europa mensen het leven zal kosten. Het is niet de vraag of mensen in Europa zullen overlijden, maar hoeveel, zei de topambtenaar voor gezondheidszaken Robert Madelin.

Ab Klink

Om de gevolgen van het virus binnen de perken te houden, komen de 27 Europese ministers van Volksgezondheid donderdagmiddag in Luxemburg bijeen voor een spoedberaad. De bewindslieden, onder wie minister Ab Klink namens Nederland, zullen onder meer bekijken of er reisadviezen nodig zijn. Frankrijk heeft erop aangedrongen vluchten naar Mexico voorlopig te schrappen, maar de kans dat de ministers zo'n drastisch besluit nemen lijkt klein

woensdag 29 april 2009

Mexicaanse griep maakt zeker doden in Europa, vraag is hoeveel

Het is niet de vraag of de Mexicaanse griep dodelijke slachtoffers zal maken in Europa, maar hoeveel. Dat zegt de hoogste ambtenaar voor gezondheidszaken bij de Europese Commissie.

"We weten niet hoe groot de schaal van deze pandemie zal worden," zegt Robert Madelin, "maar Europa is beter voorbereid dan ooit". Volgens Madelin kan een vaccin tegen de Mexicaanse griep in Europa binnen honderd dagen klaar zijn.

Hij denkt verder dat de Europese Commissie geen reisverbod naar Mexico zal voordragen op de vergadering van Europese ministers van Volksgezondheid. Wel zullen reizigers gewaarschuwd worden voorzichtig te zijn.

Alle voetbalwedstrijden in Mexico zonder publiek

Alle 176 wedstrijden in de verschillende afdelingen van het Mexicaanse profvoetbal worden komend weekend zonder publiek gespeeld. De Mexicaanse voetbalbond nam het besluit om de verdere verspreiding van de Mexicaanse griep te voorkomen. Vorig weekeinde, toen de uitbraak van het nieuwe dodelijke virus bekend werd, werden slechts drie wedstrijden zonder fans afgewerkt.

Geschat wordt dat de beslissing de clubs ongeveer 24 miljoen pesos (1,3 miljoen euro) aan gederfde inkomsten uit kaartverkoop kost. Om de fans tegemoet te komen, worden zeker zes wedstrijden uit de hoogste divisie die normaal alleen op betaaltelevisie te zien zijn, nu op een open net uitgezonden. Eerder werd vanwege de griepuitbraak de A1GP-race in Mexico-stad afgeblazen en werd het golftornooi Mexico Open uitgesteld. (novum/lpb)

dinsdag 28 april 2009

Veel moslims geloven dat ze immuun zijn voor varkensgriep

Veel moslims in de Arabische wereld geloven dat ze immuun zijn voor de Mexicaanse griep omdat ze geen varkensvlees eten, meldt nieuwssite Al Bawaba. In het Engels wordt de griep nog steeds 'swine flu' of varkensgriep genoemd, hoewel de ziekte niets meer met varkens te maken heeft.

Het is duidelijk dat mensen de huidige vorm van de ziekte niet oplopen door contact met varkens of het eten van varkensvlees. Een simpel kuchje van een besmette mens is genoeg om het virus door te geven.

De griep voorkomen

TIP 1: Inentingen
Allereerst is het verstandig om jaarlijks een inenting tegen de griep te nemen. Hoewel inenten niet tegen alle vormen van de griep een bescherming biedt, verkleint dit wel de kans. Zeker voor kinderen, senioren of mensen met een ziekte/aandoening is het verstandig zich extra tegen de griep te wapenen. Raadpleeg wel van te voren de doktor. Om extra kans op de griep te voorkomen, is het verstandig familieleden ook in te inenten tegen de griep.

TIP 2: De keuken
Wie de griep geen kans wil geven, moet ook in huis de benodigde maatregelen treffen. De keuken is een goed punt om te beginnen. Geef de griep in de keuken geen kans! Werk met schoon materiaal op een schoon blad. Snij geen fruit of groenten met dezelfde messen op dezelfde plank waar u het vlees op bereid. Gebruik geen vaatdoeken dubbel en ververs het dweiltje ook dagelijks. Bacteriën verzwakken uw immuunsysteem en maken u kwetsbaar voor de griep. Wie schoon werkt verlaagt de kans op de griep.

TIP 3: Schoonmaak
Deze tip geldt voor zowel de keuken als de rest van uw huis. Houd u huis schoon en zorg dat bacteriën zich niet kunnen verspreiden. Wie de bacteriën en dus de griep echt buiten wilt houden, maakt schoon met desinfecterende schoonmaakmiddelen en bleek. Om de griep nog beter tegen te gaan is een stoomreiniger een optie. Geen bacterie die nu nog een kans krijgt!

TIP 4: Schoonmaak vervolg
De bacteriën verspreiden zich sneller op plaatsen waarvan veel mensen gebruikmaken. Wie de griep buiten houden wilt, zorgt dat deze plaatsen schoonblijven. Houd toilet en badkamer goed schoon. Voorkom de griep, een stap verder: Maak ook deurknoppen, afstandbedieningen en telefoons extra schoon. Deze kunnen vuiler zijn dan uw wc en dus een broedplaats voor bacteriën, die de kans op griep weer vergroten.

TIP 5: Hygiene
Voorkom de griep door jezelf schoon te houden. Draag kleding niet meer dan 2 dagen (onderkleding een dag). De kans op griep wordt vergroot door bacteriën. Houd een hand voor de mond met niezen en was uw handen. Was u handen sowieso met regelmaat. Probeer ook veel contact met ogen neus en mond tegen te gaan. Dit zijn namelijk plaatsen vanwaar de griep om zich heen slaat.

TIP 6: Afweersysteem
Even belangrijk in het tegengaan van griep door bacteriën te doden, is het hebben van voldoende slaap. Neem voldoende rust en zorg dat het immuunysteem optimaal functioneerd. Eet voldoende groente en fruit en eet gevarieerd. Zorg ook voor voldoende drinken.

TIP 7: anti-griep middelen
Hoewel u vele mogelijkheden heeft in het tegengaan van de griep, kan de griep altijd een van uw huisgenoten raken. Raadpleeg zo snel mogelijk een doktor. Er zijn namelijk middelen op de markt, die de griep in een beginstadium nog tegengaan.

maandag 27 april 2009

Geen Mexicaanse griep bij Belgen

De zes Belgen die mogelijk de Mexicaanse griep hadden opgelopen, blijken de bewuste ziekte niet te hebben. Dat is het resultaat van laboratoriumtesten. Van een zevende verdacht geval bleek eerder al dat het niet om de bewuste griep te gaan.

Dat heeft het Commissariaat Influenza iets voor middernacht in een persmededeling bekendgemaakt.


'De analyses van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), hebben vannacht aangetoond dat alle gevallen negatief zijn en dat geen enkele van deze zes landgenoten de Mexicaanse griep heeft opgelopen', klinkt het.


Volwassenen en kinderen

Het ging om drie volwassenen en drie kinderen. Vier van hen kwamen terug uit Mexico en één uit de Verenigde Staten. Een zesde persoon kwam uit Argentinië, met een tussenlanding in Mexico.

Het zestal wordt behandeld met antivirale middelen. Hun gezondheidstoestand is 'niet verontrustend', zegt viroloog Marc Van Ranst, voorzitter van het Commissariaat Influenza.

De federale regering raadt af om naar Mexico en de Verenigde Staten te reizen.

Maskers

De regering neemt ook maatregelen rond het beschikbaar stellen van maskers en antivirale behandelingen. Zo beschikt ons land over 32 miljoen chirurgische maskers voor patiënten en 6 miljoen maskers die gebruikt worden voor gezondheidspersoneel die in risicogebieden werken.

Die 6 miljoen maskers hebben een houdbaarheidsdatum tot 2010. De regering besliste daarom 9 miljoen euro vrij te maken om die maskers versneld te vervangen.

Daarnaast beschikt ons land over 500.000 anti-virale behandelingen. Er zijn ook voldoende grondstoffen voor 2 miljoen bijkomende behandelingen. Daarvoor wordt 115.000 euro vrijgemaakt.

Europa raadt reizen naar Mexico af

Eurocommissaris voor Gezondheid Androulla Vassiliou heeft mensen afgeraden om reizen te ondernemen naar de regio's die het zwaarst getroffen worden door de Mexicaanse griep. Volgens de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus heeft nog niemand zijn reis geannuleerd.

De waarschuwing van de eurocommissaris was amper uitgesproken toen de Spaanse minister van Gezondheid Trinidad Jimenez in Madrid aankondigde dat er een besmette patiënt was ontdekt in Spanje.

Toch wil men bij de Commissie de burgers nog niet meteen afraden om naar Spanje te reizen. Volgens een functionaris is immers nog niet duidelijk of het virus in Spanje werd overgedragen op andere mensen.

Volgens Antoon Van Eeckhout van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) zijn er voorlopig geen annuleringen van reizen naar Mexico.

Wel kregen we vragen in verband met het annuleren van een reis naar Mexico. Annuleren zonder kosten is momenteel echter niet mogelijk', stelde hij. Van Eeckhout voegde er nog aan toe dat de sector voorlopig geen redenen ziet om reizen naar het gebied te annuleren.

Reisorganisatoren Jetair en Thomas Cook hebben geen reizigers in het risicogebied. Hun dichtstbijzijnde vakantiegangers zitten zowat 1.200 kilometer verderop, in Cancun, op het schiereiland Yucatan. De situatie zou daar volledig normaal zijn volgens de autoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Een groep van Thomas Cook vertrekt woensdag wel voor een culturele rondreis. De reizigers zouden Mexico-City gedurende 1,5 dag bezoeken, maar het programma wordt aangepast.

De groep toeristen van reisorganisator Joker die zondagochtend in Mexico-City landde, stelt het goed, zegt Annick Holvoet van Joker.

Er is geen paniek, maar het openbare leven ligt wel stil. De musea zijn gesloten, 90 procent van de winkels is toe en de mensen dragen mondmaskers, onze reizigers ook. De groep verlaat Mexico-City vandaag (maandag)', stelde Holvoet, die er nog aan toevoegde dat de groep dag per dag wordt opgevolgd.

De volgende groep van Joker die naar Mexico reist, vertrekt pas in juli.

Reisadvies voor Mexico

Niet-essentiële reizen naar Mexico worden momenteel ontraden.

Actualiteit
Mexicaanse griep
In Mexico is in een aantal staten, inclusief Mexicostad, een griepvirus ('Mexicaanse griep') uitgebroken. In verband hiermee worden momenteel alle niet-essentiële reizen naar Mexico ontraden.

De Mexicaanse autoriteiten adviseert mensen om grote groepen te vermijden, geen handen te schudden of welkomstkus te geven en de metro niet te gebruiken. Houd minimaal twee meter afstand van andere personen en was uw handen regelmatig met water en zeep. Reizigers moeten onmiddellijk een arts consulteren indien zij symptomen van griep vertonen.

Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf en van de desbetreffende touroperator om een reis naar Mexico al dan niet te laten doorgaan. Voor vragen over consequenties als gevolg van het annuleren van de reis, kunt u contact opnemen met uw reisbureau of reisverzekeraar.

Voor meer informatie over de Mexicaanse griep en grieppandemie kunt u de websites: RIVM vragen over ‘Mexicaanse griep’ of MinVWS vragen over grieppandemie raadplegen.

Overige actualiteiten
Op de luchthavens is er een toename van het aantal berovingen van reizigers die kort daarvoor geld hebben gewisseld en/of via pintransacties geld op hebben genomen. Geadviseerd wordt te allen tijde alert en waakzaamheid te betrachten bij dit soort transacties.

Er is in Mexico een ‘drugsoorlog’ aan de gang tussen drugskartels onderling en met de politie en het leger, met stelselmatig toenemend geweld, waarbij ook burgers en toeristen het slachtoffer (van berovingen en ontvoeringen) kunnen worden. Bij deze drugsoorlog, die meestal niet op het publiek in het algemeen gericht is, zijn al veel doden gevallen. Naar aanleiding van deze ‘drugsoorlog’ hebben op verschillende plaatsen in het land kleine bomaanslagen plaatsgevonden.
Specifiek in de deelstaten Estado de México (rondom Mexico Stad), Morelos, Michoacan, Guerrero (ook in de badplaats Acapulco), Baja California Sur en Norte, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Neuvo Leon, Tamaulipas en Chihuahua vinden veel drugsafrekeningen plaats, maar ook in andere deelstaten is sprake van regelmatig geweld. Het leger is in een groot aantal deelstaten ingezet en heeft veel controleposten ingericht op doorgaande wegen, waarbij auto’s aan een grondige inspectie onderworpen worden. Reizigers wordt aangeraden zich te houden aan de aanwijzingen tijdens deze inspecties. Tevens wordt geadviseerd bij groepen militairen, politiemensen of hun voertuigen waakzaamheid te betrachten.

De situatie in Oaxaca is onrustig geweest. In het verleden hebben demonstraties geleid tot schermutselingen tussen demonstranten en de politie, waarbij een aantal doden (waaronder een buitenlander) en gewonden zijn gevallen. Reizigers wordt aangeraden in de staat Oaxaca uiterste waakzaamheid te betrachten en demonstraties en samenscholingen te mijden.

Het is voorgekomen dat op de luchthavens van Mexico Stad, en vooral Cancún, de bagagelabels van koffers van reizigers naar Europa, waaronder Nederland, zijn verwijderd. Deze labels werden vervolgens op andere koffers geplaatst, waarin drugs waren verstopt. U wordt aangeraden om uw koffers van binnen en van buiten met uw naam en adres te labelen, en indien u merkt dat een bagagelabel ontbreekt bij terugkomst in Europa, dit onmiddellijk bij de luchthavenpolitie aan te geven. Daarnaast kunt u overwegen om, nadat u de koffers hebt ingecheckt op het vliegveld in Mexico, daar een foto te nemen, waarbij de bevestigde bagagelabels duidelijk zichtbaar zijn. Mocht u in Mexico zelf, bij vertrek, slachtoffer worden van deze bagagelabel verwisseling, waarschuwt u dan onmiddellijk de Nederlandse ambassade.

Het aantal berovingen in het openbaar vervoer en op busstations in Mexico Stad is aanzienlijk. Ook vinden er op sommige punten in Mexico Stad gewapende berovingen plaats op auto’s bij stoplichten. Mocht u dit overkomen, verzet u dan niet, en geef onmiddellijk uw bezittingen af.

In het zuiden van Chiapas, specifiek de weg tussen Palenque en San Cristobal de las Casas en vice versa, vinden zo nu en dan roofovervallen plaats, meestal bij toeristen die onderweg even stoppen.

Algemeen
Tussen mei en november kunnen in Mexico tropische stormen en orkanen voorkomen. Deze stormen en orkanen komen voor aan de kusten van de Atlantische (juni – november het Caraïbische gebied en de Golf van Mexico) en Stille of Pacificische oceaan (mei – november) alsmede bij de Caraïbische kust. In het binnenland veroorzaken deze verstoringen vaak heftige regenval, waardoor - zeker in bergachtige gebieden - aardverschuivingen kunnen voorkomen, waardoor wegen onbegaanbaar worden. Reizigers worden geadviseerd de berichtgeving in de media te volgen, de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en goed contact te houden met de touroperators. Zie ook website www.nhc.noaa.gov.

In heel Mexico, vooral in de staat Oaxaca, komen aardbevingen en aardschokken voor. De laatste grote aardbeving was in januari 2003 en trof vooral de deelstaat Colima.

De vulkanen Popotcatepetl (nabij Mexico Stad) en Colima (in de deelstaat Colima) zijn actief en gesloten voor het publiek. Rondom deze vulkanen zijn risicogebieden ingesteld. Actuele informatie kunt u vinden op http://www.cenapred.unam.mx/mvolcan.html voor de Popocatepetl (ook in het Engels) en http://www.ucol.mx/volcan/boletin voor Colima (alleen in het Spaans).

In grote steden kunt u het slachtoffer worden van berovingen. Weerstand wordt vaak beantwoord met geweld. U wordt aangeraden extra waakzaam te zijn op vliegvelden, in busstations, bij gebruik van openbaar vervoer en nabij populaire toeristische bestemmingen. Geadviseerd wordt om sieraden en horloges niet opzichtig te dragen, en waardepapieren en paspoorten dicht op het lichaam te dragen. Zakenreizigers worden aangeraden bagage goed in de gaten te houden, ook in de lobbies van hotels. Het is raadzaam het historische centrum van de hoofdstad in de avonduren te mijden.

Er vinden in Mexico in de stedelijke gebieden, ook in Mexico Stad, korte ontvoeringen plaats, zogenaamde express kidnappingen. Slachtoffers worden gedwongen om met hun creditcard geld uit geldautomaten te halen en worden vervolgens vrijgelaten. Vaak duurt de kidnapping zo’n 24 uur om een aantal keren geld te kunnen halen. Als men ter plaatse familie of vrienden heeft, kan er ook losgeld worden geëist.
Langere ontvoeringen, waarbij de politie als onderdeel van de bende is betrokken, komen ook voor. Men wordt aangeraden om voorzichtigheid te betrachten bij het openlijk bespreken van financiële en zakelijke aangelegenheden.

Tevens dient u waakzaamheid te betrachten op het moment dat vreemden u persoonlijk of per telefoon benaderen over persoonlijke informatie of financiële assistentie. Specifiek wordt u aangeraden voorzichtig te zijn met personen die zichzelf presenteren als politiemensen die u willen beboeten of arresteren zonder aanwijsbare reden. Er zijn gevallen bekend waarbij reizigers het slachtoffer werden van diefstal, afpersing of aanranding door mensen die al dan niet van de politie zijn. Bij twijfel is het verstandig om naar een identificatie te vragen en de naam van de politieman/-vrouw, het nummer van de politiepenning en het nummer van de patrouilleauto te noteren.

Wees voorzichtig bij het accepteren van eten, drinken of een ritje van vreemden. U wordt aangeraden om uw eten of drinken niet uit het oog te verliezen in bars en restaurants. Er zijn gevallen gerapporteerd waarbij reizigers beroofd of aangerand werden nadat zij bedwelmd werden door drugs.

In Mexico Stad wordt sterk aangeraden alleen gebruik te maken van de per telefoon oproepbare "taxi's de sitio" of op het vliegveld van de officiële luchthaventaxi's “taxi’s autorizados”.

Als u een auto huurt in de toeristenregio Cancun, Cozumel, Riviera Maya, Tulum en Playa del Carmen, krijgt u een folder uitgereikt met tips voor het bestrijden van corruptie van de lokale politie. Ook staan hier de telefoonnummers van de lokale consulaten in. Indien een politieagent u aanhoudt en u een boete wilt geven (al dan niet terecht), kunt u deze folder afgeven en hoeft u geen boete aan de politieagent te betalen. Bij het inleveren van de auto bij het huuragentschap, wordt u US$ 25 of 250 Mexicaanse pesos in rekening gebracht voor het niet overleggen van de folder, waardoor u alsnog de boete betaald, maar corruptie voorkomen wordt.

Mexico kent een centraal alarmnummer 066 dat gratis op alle telefoons gedraaid kan worden, ook op mobiele telefoons. Met dit nummer kunnen alarmdiensten worden ingeschakeld, onder andere de politie, brandweer en ambulances. In de toeristengebieden, specifiek Cancun, Cozumel, de Riviera Maya en Playa del Carmen, wordt er ook in het Engels te woord gestaan. Als het nodig is, wordt door deze alarmdienst onmiddellijk de Nederlandse lokale honoraire consul ingeschakeld. In deze genoemde regio kan ook het Amerikaanse 911 gedraaid worden (en binnenkort het Europese/Nederlandse alarmnummer 112) en dan wordt u automatisch doorgeschakeld naar de Engelstalige service van het alarmnummer 066.

Aan de Pacifische kust van Mexico zijn medio 2008 aanvallen van haaien geweest. De aanvallen, voornamelijk gericht op surfers, vonden plaats nabij de stranden van Pantla en Troncones, bij Zihuatanajo, ongeveer 240 km ten noorden van Acapulco. Hoewel aanvallen van haaien relatief zeldzaam zijn in Mexico, wordt aangeraden waakzaamheid te betrachten aan deze kust, vooral als men gaat surfen.

Bij de grensovergang tussen Belize en Mexico komt het regelmatig voor dat reizigers door migratieambtenaren gevraagd wordt om een ‘boete’ te voldoen. Dit komt willekeurig voor en kan van alles betreffen. Veelal gebeurt dit aan de Mexicaanse zijde van de grens. Het betreft vaak reizigers – veelal vrouwen – die alleen reizen. Reizigers wordt aangeraden zich goed te (laten) informeren wat de normale tarieven zijn om de grens te mogen oversteken.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse zieken in Mexico wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD of reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.travelclinic.com, www.lcr.nl of www.who.int raadplegen.

Publieke ziekenhuizen in Mexico zijn van matige kwaliteit, met te weinig personeel en middelen, waardoor de kwaliteit van de behandeling veelal matig is.

Net als in Nederland worden in Mexico seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Mexico kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Mexico geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme
Momenteel niet van toepassing.

Zware criminaliteit
Zie de rubrieken ‘Actualiteiten, ‘Algemeen’en ‘Onveilige gebieden’.

Onveilige gebieden
Vanwege veelvuldig voorkomende berovingen in lange afstandsbussen, wordt ontraden 's nachts in deze bussen te reizen en uitsluitend eersteklas bussen te gebruiken. Ook in bussen naar toeristische bestemmingen (bijvoorbeeld van Mexico Stad naar Teotihuacan, tussen Palenque en San Christobal de las Casas, tussen Palenque en Merida en in de deelstaat Quintana Roo) wordt melding gemaakt van overvallen. Aangeraden wordt geïsoleerde lokaties, bijvoorbeeld afgelegen stranden, te mijden. In het grensgebied met de Verenigde Staten van Amerika is sprake van een grotere onveiligheid. Alleenreizende vrouwen wordt geadviseerd extra alert te zijn in verband met het risico van overvallen en verkrachtingen. Dit geldt voor geheel Mexico en met name in de badplaatsen.

Met name in de staten Guerrero, Oaxaca en Chiapas komen berovingen voor. In de deelstaat Chiapas heerst nog enige spanning; bewapende groepen hebben daar 'autonome gebieden' ingesteld. Deze zijn niet als zodanig te herkennen, maar de reiziger loopt daar een groter risico, aangezien noch politie, noch verzekeringsmaatschappijen van autoverhuurbedrijven deze gebieden zonder meer in gaan. Als u de hooglanden van Chiapas bezoekt is het raadzaam extra voorzichtig te zijn. U wordt aangeraden niet van de hoofdweg af te wijken en niet te stoppen in de dorpjes vanwege het risico van gewapende berovingen. Bij verkeersongelukken is het voorgekomen, dat de lokale bevolking de betrokkenen bij het ongeval (ook de onschuldige) vasthoudt totdat er een compensatieregeling is getroffen.

zondag 26 april 2009

Geen reden tot paniek

WASHINGTON - De varkensgriep is een reden tot bezorgdheid, niet tot paniek. Dat heeft de Amerikaanse president Barack Obama maandag gezegd.

De Verenigde Staten kondigden zondag de noodtoestand voor gezondheidszorg af naar aanleiding van de griepepidemie.

Obama zei dat zijn regering dat deed uit voorzorg: als de endemie een pandemie wordt, wil ze maximaal voorbereid zijn.

De noodtoestand stelt de overheid in staat miljoenen doses van het medicijn Tamiflu uit de federale voorraden over te brengen naar de regio's die getroffen zijn of kunnen worden.

De prioriteit gaat uit naar de staten met geregistreerde gevallen: Californië, Texas, New York, Ohio en Kansas.

In die staten zijn zondag alles samen twintig zorgwekkende griepgevallen gemeld.

In tegenstelling tot in Mexico, waar tot nu toe meer dan honderd mensen aan de agressieve griepvariant lijken te zijn bezweken, zouden de gevallen in de VS vrij mild zijn.

De symptomen van Mexicaanse griep

De symptomen zijn dezelfde als bij een gewone griep. 'Het bijzondere is wel dat jonge, gezonde mensen eraan sterven, en niet vooral ouderen en kinderen zoals met een gewone griep', aldus viroloog Marc Van Ranst.

Varkensgriep is geen goede naam voor het nieuwe virus. De nieuwe Mexicaanse griep is ontstaan uit een mix van menselijke griep, vogelgriep en varkensgriep. Varkens kunnen drager zijn van die drie soorten griep, dus de kans is groot dat het nieuwe virus in varkens is ontstaan.

'Maar het resultaat is een echte mensengriep', benadrukt viroloog Marc Van Ranst. 'De nieuwe griep heeft nog weinig met varkens te maken.' De griep gaat in Mexico en de Verenigde Staten immers over van mens op mens. De meeste slachtoffers hadden geen contact met varkens. Dat is een groot verschil met de H5N1-vogelgriep die de voorbije jaren in Azië de ronde deed: haast alle slachtoffers raakten besmet door direct contact met vogels; het virus werd bijna nooit tussen mensen doorgegeven.

Of het Mexicaanse virus dodelijker is dan een gewone griep - jaarlijks sterven in België 1.500 mensen door griep - wil Van Ranst niet bevestigen. Ook is nog niet bekend waarom de patiënten in de Verenigde Staten allemaal herstelden, terwijl in Mexico doden vielen. Het ging om exact hetzelfde virus.

Of het virus gevaarlijker is dan een gewone griep, is ook nog niet bekend. 'Het is niet noodzakelijk erger dan een gewone griep. Maar voorzichtigheidshalve moeten we heel de machinerie van voorzorgsmaatregelen aan de gang brengen', zegt Van Ranst, die als expert optreedt voor de overheid en de Wereldgezondheidsorganisatie.

'Als over drie weken blijkt dat het echt een gevaarlijke griep is, zullen we blij zijn dat we nu de stap gedaan hebben. Als het allemaal niet zo erg blijkt, was het in ieder geval een uitstekende oefening. We gokken op het ergste, dan kan het alleen maar meevallen.'