zaterdag 25 juli 2009

Eis een mondmasker bij jouw baas.

Werkgevers mogen geen gezondheidsattest of vaccinatie eisen, maar mogen wel verplichte hygiƫnische maatregelen invoeren (bv mondmasker) en zieke werknemers naar huis sturen. Het blijft de opdracht van de werkgever om aan te tonen dat de werknemer arbeidsongeschikt is.

Dat meldt de sociale dienstverlener SD Worx, dat een samenvatting maakte van de juridische mogelijkheden waarover werkgevers beschikken tijdens de grieppandemie.

Daarnaast beschikken werkgevers over de mogelijkheid om werknemers tijdelijk in andere lokalen of op een andere werkplek te laten werken. Toch is hier enige voorzichtigheid geboden. Werkgevers mogen de arbeidsvoorwaarden uit de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig wijzigen.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden (op het vlak van arbeidsprocessen of plaats van tewerkstelling ) die niet in de arbeidsovereenkomst opgenomen zijn, mogen wel eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzingen moeten tijdelijk zijn en mogen geen grote impact hebben, bijvoorbeeld qua reistijd of bereikbaarheid van de werkplek.

Voorwaarde is wel dat deze aanpassingen genomen worden in het kader van de pandemie en noodzakelijk zijn om de werknemers te beschermen tegen de griep.

donderdag 23 juli 2009

Een baby was de eerste drager

De Mexicaanse griep werd voor het eerst vastgesteld in Mexico bij een meisje van 6 maanden. Dit zegt een verantwoordelijke van het Instituut voor Epidemiologie in Mexico, het meisje overleefde trouwens de griepaanval.

Al 700 doden
Tot nog toe ging men uit van twee gevallen die aanleiding gaven tot de pandemie die tot nog toe wereldwijd 700 doden eiste. Beide gevallen situeerden zich in het zuidwesten van Mexico en het eeste was een 5-jarig jongetje in Perote die in de omgeving van een varkenshouderij woonde. De tweede mogelijkheid was een vrouw uit Oaxaca. Bij beide personen werden in april de ziektesymptomen vastgesteld.

Meisje was eerst
Nu blijkt volgens Celia Alpuche van het Instituut voor Epidemiologie in Mexico dat een meisje van 6 maanden al op 24 februari de eerste symptomen van het virus influenza A(H1N1) vertoonde. "Voor zover bekend kwam het meisje niet in aanraking met varkens", aldus Celia Alpuche. "Het is moeilijk te bepalen waar de eerste symptomen van de griep opdoken," aldus Alpuche, "maar uit de eerste resultaten blijkt dat dit niet gebeurde in een landelijk gebied, meer bepaald in een regio waar varkenshouderijen gevestigd zijn."